Otvoren novi distributivni centar
POLIPAK u Beogradu.

POLIPAK DC Beograd
ul. Miška Jovanovića 24v

tel/FAX: 011/3982-718, 3982-714
e-Mail: officebgd@polipak.co.rs